“ ИНЕА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е създадена през 2012 г. с основен предмет на дейност доставка и монтаж на оборудване за преработка на биомаса, търговия с пелети, дървесен чипс и други биогорива .
От 2013 г. компанията се насочва заедно с търговската си дейност и към бизнес консултирането и маркетинга на стоки и услуги.
От Юли 2013 г. фирмата работи успешно в партньорство с немски фирми, а от средата на   2015 г.  и с клиенти от Чехия.
Настоящата конюнктура на пазара налага по-високо ниво на управленски мениджмънт с цел повишаване ефективността на производството, запазване на кадрите и максимално използване на производствения капацитет. С комбинирания си опит в консултирането и търговията ние помагаме на клиентите си да изберат и да приложат специфични решения за повишаване на конкурентноспособността си. Наблягаме върху стратегическото планиране, оптимизация на общото функциониране на компанията, въвеждането и развитието на бизнеса, изследването и прогнозирането на пазарите и търсенето.

 

Ние предлагаме и комплексни консултации относно:

-Консултация при избор на подходяща локация в страната
-Намиране на подходящ офис
-Намиране на жилище за живеене
-Съдействие за превод и легализация на документи

Ако желаете да започнете производство или търговия в България, ние можем да Ви предложим различни възможности и решения споделяйки Ви от нашият опит.

1

Дейността на компанията се състои в:
- Консултации на чуждестранни фирми желаещи да стъпят на българския пазар
- Консултиране на производствени предприятия
- Съдействие и консултации при организирането на панаири и семинари
- Подпомагане диалога между производствения,административния и управленски екип
- Правни консултации
- Съдействие и консултации при кандидатстване за финансиране по европейски проекти
- Консултация относно технологиите на фуражни цехове
- Доставка и монтаж на машини и оборудване за селското стопанство
- Доставка и монтаж на котли на пелети от слама и друга биомаса
- Търговия с пелети

Компанията следва разработената от нея стратегия “DAR“ :

DECISION – ACTION – RESULT