Бизнес консултации

След взето положително решение за встъпване на българския пазар, инвеститора предприема стъпки за реализацията на съответния проект. Това е поредица от действия, които могат да се окажат не лесни за изпълнение, скъпи и продължителни във времето, особено при непознаване на местните обичаи на търговия. Ние можем да помогнем като споделим нашия опит в изграждането на системи за навлизането на пазара, като резултат от нашите усилия и Вашата идея е по-бързото и ефективно адаптиране на продукта към нашата пазарна система. По този начин намаляваме отрицателното въздействие от разликата в манталитета на пазарно поведение и се стремим да постигнем по-бързо възвръщане на първоначалната инвестиция.

- Изграждане на система за търговия и административна дейност.
- Създаване на методика за продажби
- Методология за създаване на база данни
- Изготвяне на проекти по еврофондове
- Правни консултации

download