Линии за производство на пелети от слама, люцерна , фураж и др.

Оборудване от Германия – основният модул е пелет преса с плоска матрици с 3 (три) или 4 (четири) ролки в зависимост от големината на пресата. Капацитета на предлаганите инсталации е в зависимост от използваната суровина и желанието на клиента. Може да се пелетират различни суровини:

– Слама
– Дървесни стърготини
– Люцерна
– Слънчогледова люспа
– Фуражи
– Други суровини

peleti_linii