0413795001440661902_492150_600x458_actualno

Пазарен анализ

- Тази услуга е създадена предимно за фирми, които искат да навлязат на българският пазар.
Процесът включва следните действия при изследване моментното състояние на пазара с цел характеризиране на конюнктурата:
- Основни конкуренти на местния пазар
- Обем на пазара
- Алтернативи на продукта
- Потенциални клиенти
- Правна рамка