Пелети от слама

Пелетите от слама са нов продукт за България. Използват се както за горене в специални котли, така и за постелки за животни. Особено голямо приложение имат в Германия, Италия, Великобритания, където се използват за постелки във ферми за коне и птици (пилета, пуйки).

pellets