0413795001440661902_492150_600x458_actualno

Пазарен анализ

- Тази услуга е създадена предимно за фирми, които искат да навлязат на българският пазар.
Процесът включва следните действия при изследване моментното състояние на пазара с цел характеризиране на конюнктурата:
- Основни конкуренти на местния пазар
- Обем на пазара
- Алтернативи на продукта
- Потенциални клиенти
- Правна рамка

Бизнес консултации

След взето положително решение за встъпване на българския пазар, инвеститора предприема стъпки за реализацията на съответния проект. Това е поредица от действия, които могат да се окажат сложни , скъпи и продължителни във времето, особено при непознаване на местните обичаи на търговия.Ние можем да помогнем като споделим нашия опит в изграждането на системи за навлизането на пазара, като резултат от нашите усилия е по бързото и ефективно адаптиране на продукта към нашата пазарна система. По този начин намаляваме отрицателното въздействие от разликата в манталитета на пазарно поведение.

- Изграждане на система за търговия и административна дейност.
- Създаване на методика за продажби
- Методология за създаване на база данни
- Изготвяне на проекти по еврофондове
- Правни консултации

download

sdelka

Технологични проекти

Предоставяме консултации и изработваме технологични проекти за клиенти, които желаят да инвестират в машини и оборудване за преработка на селскостопанска продукция:

- Силози за съхранение
– Почистване на зърно
– Фуражни кухни и фуражни цехове
– Мелници и смесители за зърно
– Екструдиране на храни
– Студено пресоване на маслодайни семена
– Линии за производство на пелети