HIMEL

HIMEL Уебсайт

HIMEL е немска фирма с основен предмет на дейност производството на машини и оборудване за фуражни кухни и фуражни цехове.Всичките машини HIMEL са произведени с убедителна икономичност,  отличават се с висока експлоатационна надеждност, много стабилно изпълнение и с възможност за разширяване с допълнителни принадлежности с цел предлагане на оптималното системно решение, което да задоволи всяко едно аграрно производство, всяка една ферма, независимо от тяхната големина и интензивност на произдвоство.

-Фуражни кухни и фуражни цехове

- Силози за съхранение на зърно и семена

- Мелници и смесители

-Редлери ,елеватори, шнекове

-Миксер-вагони

-Мелници за слама и балораздробители

himel_img